Miesięczne archiwum Grudzień 2013

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

29/12/2013 Krąg Biblijny

obraz

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 29.12.2013

Pierwsze czytanie: Syr 3,2-6.12-14
Psalm: Ps 128
Drugie czytanie: Kol 3,12-21
Ewangelia: Mt 2,13-15.19-23

„Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybacza...

Zobacz więcej!

Boże Narodzenie A. D. 2013

24/12/2013 Ogłoszenia inne

narodzenie

Wierzę

          w

                    Syna

                                Bożego

Drodzy Parafianie…

Przeżywamy radość chrześcijańską płynącą z wiary w Syna Bożego, który stał się Emmanuelem, by być Panem swojej własności.

Przychodzi również dz...

Zobacz więcej!

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ

21/12/2013 Ogłoszenia inne

wigilia

PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ

(zaczerpnięto z: ks. Józef Wysocki, Rytuał rodzinny)

1...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

21/12/2013 Krąg Biblijny

rays

IV NIEDZIELA ADWENTU 22.12.2013

Pierwsze czytanie: Iz 7,10-14
Psalm: Ps 24
Drugie czytanie: Rz 1,1-7
Ewangelia: Mt 1,18-24

Emmanuel – „Bóg z nami”!

Błogosławiony stan Maryi był wynikiem interwencji Boga...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

14/12/2013 Krąg Biblijny

świeczka

III NIEDZIELA ADWENTU 15.12.2013

Pierwsze czytanie: Iz 35,1-6a.10
Psalm: Ps 146
Drugie czytanie: Jk 5,7-10
Ewangelia: Mt 11,2-11

„Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”.

Patrzymy na Jana Chrzciciela, który uwięziony posyła swoich uczniów do Jezusa, by otrzymać od Niego potwierdzenie ...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

07/12/2013 Krąg Biblijny

maryja

II NIEDZIELA ADWENTU 08.12.2013

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pierwsze czytanie: Rdz 3,9-15.20
Psalm: Ps 98
Drugie czytanie: Rz 15,4–9
Ewangelia: Łk 1,26-38

Anioł Gabriel przychodzi do Maryi z konkretną propozycją, zaproszeniem...

Zobacz więcej!