Krąg Biblijny

Chcę pogłębiać swoją wiarę!

Chcę spotkać Żywego Boga! Chcę doświadczyć Jego obecności, bliskości, miłości! Chcę Go usłyszeć!

Chcę przemieniać moje życie, moje relacje z ludźmi!

Chcę odnaleźć wewnętrzny pokój i ciszę!

Te pragnienia powinny niepokoić każde serce naznaczone znamieniem chrztu świętego. Jestem dzieckiem Boga – wybranym, umiłowanym. On zaprasza mnie do wyjątkowej relacji, chce mi towarzyszyć, być dla mnie oparciem i nadawać sens mojemu życiu.

Jaka jest moja odpowiedź?

„Panie, poucz mnie, jak mam Cię szukać

objaw mi siebie, gdy będę się starał Cię zobaczyć.”

św. Ambroży

Sięgnij po Pismo święte – Żywe Słowo Boga, Słowo dla Ciebie i do Ciebie! Ono przemieni Twoje życie! W nim znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i wątpliwości, doświadczysz pokrzepienia i radości serca.

Poznawaj Boga, zadziwiaj się Jego mądrością, pięknem i miłością. On chce Ci się objawiać, szuka Twojego serca, by je Sobą zachwycić i rozkochać.

 

„O łaskawy i święty Ojcze,

daj nam mądrość, konieczną do poznania Ciebie,

otwarty umysł, aby Cię zrozumieć,

gorliwość w szukaniu Ciebie,

cierpliwość w oczekiwaniu na Twe przyjście,

wzrok zdolny Cię dojrzeć,

serce rozmodlone – abyśmy swym życiem głosili Ciebie

w mocy Ducha naszego Pana Jezusa Chrystusa.”

św. Benedykt

Zapraszamy Cię do poszukiwania Boga i Jego woli poprzez wspólne rozważanie niedzielnej Ewangelii. Spotkania odbywają się w każdy piątek po wieczornej Mszy świętej w salce przy kościele. Zabierz ze sobą Pismo święte (jeśli posiadasz).

 

 Serdecznie zachęcamy Cię do codziennego wsłuchania się w Słowo Boże, czytania go i medytowania nad nim. Proponujemy, abyś w taki sposób rozważał wybrany tekst Pisma świętego:

Jak owocnie spotkać siękrag

ze Słowem Bożym?

 

1. Pomódl sięPoproś Ducha Świętego, by prowadził Twoje myśli i serce podczas tego spotkania z Bogiem w Jego Słowie.

2. Przeczytaj wybrany tekst Pisma Świętego.

3. Pomyśl o tym co przeczytałeś: – czego dowiadujemy się w tym tekście o Bogu?

– jakie widzimy tutaj postawy ludzkie?

– jakie idee przekazuje nam ten tekst?

- do czego Bóg zaprasza poprzez to Słowo, a czego

każe się wystrzegać?

4. Przeczytaj komentarz zaproponowany do konkretnego tekstu Biblii.

5. Pytaj siebie co Bóg mówi do mnie poprzez te słowa?

Odpowiedz na postawione pytania.

6. Działaj! Moje postanowienie - co zrobię, by to Słowo zmieniło moje życie?

Bardzo konkretnie postanawiam – co? jak? gdzie? kto? kiedy? ile razy? w jaki sposób?

 

Niech Duch Święty Cię prowadzi!

 

Zajrzyj również do proponowanych internetowych stron biblijnych:

http://www.biblista.pl/

http://www.fbiblos.org/Ewangeliarz/tabid/76/Default.aspx

http://biblijni.pl/

http://biblia.wiara.pl/