Powołania

SŁUŻBA BOGU I LUDZIOM

 

Siostra Irena Immolata Jastrząb

Ur. 1967 r. , profesja – 1995 r. , Nazaretanka

W roku 1987, po wielu wyjazdach wakacyjnych, gdy ruch Światło – Życie przeżywał swój rozkwit, po pielgrzymkach i po wspólnych spotkaniach z rówieśnikami, w nowo utworzonej Parafii, rozeznałam, że chcę bardziej pogłębiać życie wiary i przeżywać jew szczególnym uwielbieniu Boga. Podczas wyjazdów wakacyjnych poznałam Siostry Nazaretanki i uznałam, że to nie był  przypadek. Zgromadzenie to w swym charyzmacie szczególnie troszczy się o rodzinę, która jest najważniejszym darem dla Kościoła.Przez wszystkie lata posługi jako siostra zakonna byłam posłana do człowieka. Pierwszy etap formacji – postulat – spędziłam w Krakowie, opiekując się obłożnie chorą. Późniejsze lata to praca w przedszkolu i studia w Częstochowie. Po zakończeniu nauki przez 6 lat pracowałam w szkołach prywatnych w Zakopanem i  Krakowie, prowadząc nauczanie zintegrowane. W latach 2002-2006 powróciłam do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, przebywając na placówce w Elblągu. Obecnie od dwóch lat pracuję również z dziećmi przedszkolnymi w domu obok Klasztoru Jasnogórskiego. Całe życie w Zgromadzeniu z siostrami to praca, modlitwa i różne zmartwienia – jakw każdej rodzinie. To ważne, że można porównać to życie do zwyczajnej codzienności innych ludzi, zwłaszcza do wspólnoty rodzinnej. Ogarniamy wszystkie rodziny swoją modlitwą i pomagamy w wychowaniu i kształceniu. Szczególną pamięcią otaczamy własne rodziny, wspólnotę parafialną i tych, których Bóg stawia na naszej drodze.

Mam w pamięci wszystkich, spośród których wyszłam, którym tak wiele zawdzięczam – zwłaszcza ks. Jana Kalinkę – wszystkich, których spotykam i dane jest  mi  widzieć, kiedy powracam w rodzinne strony.

Z modlitwą – Siostra Maria Immolata

ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

 

Siostra Renata Roberta Czarnik

Ur. 1972 r. , profesja – 1996 r. , Józefitka

Obecnie pracuje na Misjach w Kongo.

 

SCh. Leszek Wilczak , SJ

Ur. 1982 r. , śluby wieczyste – 2005 r. , Jezuita

Urodziłem się 17 października 1982 r. w  Rzeszowie. Większość swojego życia spędziłem w tej samej miejscowości. Tam mieszkałem, dorastałem, uczęszczałem do szkoły i również odkrywałem swoje powołanie. Do Wólki Podleśnej sprowadziłem się dopiero na niecały rok przed wstąpieniem do Towarzystwa Jezusowego, do którego to wstąpiłem 11 września 2003 roku. Jezuitów poznałem na rekolekcjach ignacjańskich w Częstochowie. Po nich wiedziałem, że to jest właśnie to, czego szukałem. To jest ten duch i ten charyzmat. Wiedziałem, że jeżeli przejdę obok tego obojętnie i przynajmniej nie spróbuję, to będzie mnie to gnębić do końca życia. Dlatego też postanowiłem spróbować. Obecnie (2013 r.) mija 10 lat jak jestem w zakonie i osiem od wieczystych ślubów, które złożyłem w Starej Wsi 27 sierpnia 2005 r. . Po dwuletnim nowicjacie przez trzy lata studiowałem filozofię w Akademii Ignatianum (dawniej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum) w Krakowie. Następnie zacząłem kolejny etap formacji w zakonie, tzw. magisterkę. Przez rok pracowałem w Krakowie jako sekretarz o. Prowincjała. Po czym zostałem wysłany do pracy w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, gdzie spędziłem dwa lata. Aktualnie, od roku 2011, studiuję teologię w Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Po ukończeniu studiów czekają mnie święcenia diakonatu i w rok po nich święcenia prezbiteratu.

Z modlitwą – Leszek Wilczak