Kategoria Krąg Biblijny

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

14/06/2014 Krąg Biblijny

trojca

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 15.06.2014

Pierwsze czytanie: Wj 34,4b–6.8–9

Psalm: Ps: Dn 3

Drugie czytanie: 2 Kor 13,11–13

Ewangelia: J 3,16–18

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Bóg mnie kocha i to bardzo! Dowodem tej Jego największ...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

26/05/2014 Krąg Biblijny

ptak

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 25.05.2014

Pierwsze czytanie: Dz 8,5–8.14–17

Psalm: Ps 66

Drugie czytanie: 1 P 3,15–18

Ewangelia: J 14,15–21

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

17/05/2014 Krąg Biblijny

krzyż

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

18.05.2014

Pierwsze czytanie: Dz 6,1-7

Psalm: Ps 33

Drugie czytanie: 1 P 2,4-9

Ewangelia: J 14,1-12

 „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.”

Jezus jest drogą do Ojca. On jest jedno z Ojcem. Spotykając się z Jezusem, spotykam żywego Boga...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

27/04/2014 Krąg Biblijny

jesus

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OKTAWA WIELKANOCY 27.04.2014

Pierwsze czytanie: Dz 2,42-47

Psalm: Ps 118

Drugie czytanie: 1 P 1,3-9

Ewangelia: J 20,19-31

”Pan mój i Bóg mój!”.

Zmartwychwstały Jezus przychodzi do mnie z darem pokoju...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

13/04/2014 Krąg Biblijny

osiolek

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 13.04.2014

Pierwsze czytanie: Iz 50,4-7

Psalm: Ps 22

Drugie czytanie: Flp 2,6-11

Ewangelia: Mt 26,14-27,66

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci,

a była to śmierć na krzyżu.

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko

i dał Mu imię, które jest pona...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

06/04/2014 Krąg Biblijny

grob

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 06.04.2014

Pierwsze czytanie: Ez 37, 12–14

Psalm: Ps 130

Drugie czytanie: Rz 8, 8–11

Ewangelia: J 11,1–45

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki...

Zobacz więcej!