Pielgrzymki

Każdego roku w Wigilię Zesłania Ducha Świętego Piesza Pielgrzymka do Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku.

Pieszo wędruje ponad 100 osób, pokonując w jednym dniu około 40 kilometrów. Po Eucharystii w Bazylice o godz. 17.00 wszyscy wracają do domów autokarami lub po niektórych przyjeżdżają rodziny samochodami.