Kółko Misyjne

PDMD


   Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci zrzesza dzieci w wieku 9-14 lat. Jego celem jest  kształtowanie misyjnej świadomości u dzieci poprzez zachęcanie ich od najmłodszych lat do modlitw, podejmowania dobrych uczynków, wyrzeczeń w intencji rówieśników z krajów misyjnych. „Mali misjonarze” stają się pełnoprawnymi członkami tego stowarzyszenia na mocy sakramentu chrztu świętego.

Na terenie parafii formacja w ramach Dzieła odbywa się poprzez katechezę i spotkania w kołach (ogniskach) misyjnych.

W naszej parafii Koło Misyjne rozpoczęło swą działalność w dniu 22 rocznicy Pontyfikatu Bł. Jana Pawła II czyli 16 października 2000r. Zaangażowali się w nią głównie uczniowie ówczesnej klasy III Szkoły Podstawowej w Wólce Podleśnej. Od początku istnienia Koła staramy się nieść pomoc duchową dla misji. Czynimy to poprzez modlitwę indywidualną, wspólną modlitwę podczas spotkań, udział w nabożeństwach majowych, Mszach św. Roratnich. W intencji  rówieśników ofiarujemy też swoje cierpienia, wyrzeczenia, spełniane dobre uczynki.

Spotkania Koła Misyjnego odbywają się systematycznie co  tydzień, a w razie potrzeby częściej. Prowadzone są w oparciu o Materiały Formacyjne wydawane przez PDMD w Warszawie , ale omawiamy również aktualne wydarzenia z życia naszej parafii, diecezji oraz Kościoła w Polsce i świecie.

W celu lepszego zrozumienia misyjności Kościoła, trudów pracy misjonarza i naszej roli w tym dziele uczestniczyliśmy w spotkaniach z  misjonarzami: ks. Dariuszem z Ekwadoru, ks. Bogdanem z Ghany, siostrą Robertą – misjonarką z Kongo oraz siostrą Izabelą – byłą Diecezjalną Referentką Misyjną.

Misyjny wymiar wspólnoty Kościoła pragniemy ukazywać także w środowisku lokalnym, dlatego angażujemy się w przygotowanie:

 • liturgii Słowa, śpiewu na Mszę św. i rozważań różańcowych na Niedzielę Misyjną,
 • Misyjnego Dnia Dziecka w parafii (oprawa Mszy św., czuwanie przy żłóbku, spotkanie opłatkowe w Uroczystość Objawienia Pańskiego),
 • misyjnej drogi krzyżowej;
 • czuwania dzieci przed Najświętszym Sakramentem np. w czasie Triduum Paschalnego,
 • uroczystości Bożego Ciała (niesienie figurki Dzieciątka Jezus).

Współorganizujemy   Parafialny Dzień Wspólnoty Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Duszpasterskich na podsumowanie kolejnego roku działalności (wspólna Msza św., agapa). Współpracujemy z SKC, Oazą, scholą w przygotowywaniu montaży słowno – muzycznych.

Pragnąc nieść pomoc duchową naszym rówieśnikom z krajów misyjnych, członkowie Koła Misyjnego w październiku 2004r. utworzyli Różę  różańcową, polecając Bogu siebie i swoich rówieśników z krajów misyjnych przez wstawiennictwo błogosławionych Hiacynty i Franciszka. Część z jej członków jest już uczniami szkół ponadgimnazjalnych, ale pozostali wierni podjętemu zobowiązaniu.

Od kilku lat przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi organizujemy akcje „Kartka świąteczna”. Uzyskane z nich dochody przeznaczamy na potrzeby podopiecznych naszej rodaczki – s. Roberty pracującej w Kongo.

Uczestniczyliśmy i uczestniczymy na bieżąco w przedsięwzięciach i działaniach o charakterze parafialnym, lokalnym, diecezjalnym, jak i szerszym, takich jak:

 • Kiermasz Bożonarodzeniowy i Wielkanocny (na zaproszenie KGW z Wólki Podleśnej),
 • parafialna pielgrzymka do Skalnika i udział w uroczystości koronacji Matki Bożej, parafialna pielgrzymka do Krakowa po relikwie św. Jadwigi Królowej,
 • Piesza Pielgrzymka do Leżajska organizowana przez  nasz POAK,
 • Dekanalny Kongres Eucharystyczny Dzieci,
 • Diecezjalne Kongresy Misyjne,
 • Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych,
 • Pielgrzymowanie z Janem Pawłem II po Rzeszowie w ramach obchodów kolejnych Dni Papieskich,
 • od 2005r. akcja Kolędnicy Misyjni, w której wspomagali nas ministranci  i członkowie Oazy,
 • Akcja „Dzieci – dzieciom bez imienia” mająca na celu pomoc dzieciom z Tajlandii i innych krajów misyjnych w uzyskaniu dokumentów potwierdzających ich istnienie (organizowana przez Konferencję Europejską PDMD),
 • Zbiórka zużytych znaczków pocztowych i kart telefonicznych,
 • Od 2009r. w Tygodniu Misyjnym oraz w któryś drugi czwartek miesiąca   przewodniczymy modlitwie różańcowej na antenie Radia VIA.

Działalność Koła na bieżąco dokumentujemy w Kronice.

 

Opiekun  Koła  Misyjnego

                                                                                                                                                                      Agata Kozłowska