Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną wykonując apostolskie zadania Kościoła i realizując powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania.

Pod koniec XIX wieku pojawiła się idea akcji katolickiej, rozumiana jako aktywność apostolska wiernych świeckich w Kościele. Papież Pius XI w 1928 r. powołał Akcję Katolicką jako stowarzyszenie katolików świeckich, działające w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Początkowo działała tylko we Włoszech, później także w innych państwach, w Niemczech, Belgii, Francji. W Polsce Akcję Katolicką powołano do życia w 1930 roku. Do wybuchu II wojny światowej Akcja Katolicka była liczną (ok. 750 tys. członków) i aktywną organizacją katolików świeckich. W powojennej Polsce Akcja Katolicka nie funkcjonowała.

W 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II doceniając znaczenie Akcji Katolickiej zwrócił się do polskich biskupów z apelem:

„Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką.

Akcja Katolicka realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

4) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Struktury Akcji Katolickiej tworzą

1) Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

2) Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej,

3) Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wólce Podleśnej działa od 2005 roku. Zrzesza parafian z różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych. Liczy obecnie 16 członków. W roku 2008 z inicjatywy ks. Proboszcza i członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej do Wólki Podleśnej sprowadzone zostały z Krakowa relikwie patronki parafii Świętej Jadwigi Królowej. Od tamtej pory 8 dnia każdego miesiąca w kościele parafialnym sprawowana jest Wieczysta Nowenna ku czci Świętej Jadwigi Królowej. Staramy się licznie uczestniczyć w tych nowennach. Po nabożeństwach odbywają się spotkania formacyjne. Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej uczestniczą także w dekanalnych spotkaniach Akcji Katolickiej oraz w spotkaniach organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

Aktywnie uczestniczymy w życiu parafii. Włączamy się w oprawę liturgiczną Mszy świętych i nabożeństw odprawianych przy okazji świąt i uroczystości religijnych. Organizujemy pielgrzymki i bierzemy udział we wszelkich pracach związanych z rozbudową naszego kościoła parafialnego.

Nie ograniczamy się do działalności w ramach własnego Stowarzyszenia. Działamy również w innych parafialnych wspólnotach modlitewnych i formacyjnych. Wspieramy także funkcjonujące przy parafii organizacje społeczne i wszelkie inicjatywy parafialne o charakterze patriotycznym, kulturalnym, charytatywnym czy gospodarczym wykonując w ten sposób zadania do jakich powołana jest Akcja Katolicka.

Zachęcamy wszystkich, którzy wzięli sobie do serca słowa Ojca Świętego Franciszka i nie chcą życia spędzić ”na kanapie”, niech przyjdą na nasze spotkanie formacyjne i wzbogacą nas swoją pobożnością, pomysłami i aktywnością.