TPWSD

Utworzenie Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie jest nierozłącznie związane z powstaniem Diecezji Rzeszowskiej, którą erygował papież Jan Paweł II bullą „Totus tuus Poloniae populus” 25 marca 1992r. Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie zostało powołane do istnienia przez ks. bpa Kazimierza Górnego w dniu 8 kwietnia 1993r. Wśród licznych określeń tej instytucji na szczególną uwagę zasługuje to, które znajduje się w Adhortacji Jana Pawła II „Pastores dabo vobis”, nr 60- „Seminarium to wspólnota wychowawcza w drodze, która jest swoistą kontynuacją wspólnoty Apostołów zgromadzonych wokół Jezusa, słuchających Jego słów , przygotowujących się do przeżycia Paschy, oczekujących na dar Ducha, by podjąć powierzoną sobie misję.” W tych prostych słowach zawiera się najbardziej charakterystyczna dla życia seminaryjnego prawda. Seminarium jest po prostu wspólnotą tych, których gromadzi Chrystus wokół siebie. Gromadzi ich najpierw po to, żeby się Nim zachwycili, by zdumieli się tajemnicą powołania, wybrania i posłania jako kapłanów na krańce świata. Z zachwytu zaś rodzi się przyjaźń i miłość do Chrystusa, Kościoła i ludzi. Taka jest właśnie istota seminarium i taki też jest zasadniczy jego cel.

Koło Stowarzyszenia Przyjaciół WSD w Rzeszowie powstało w naszej parafii w 2000 roku, jako owoc wizyty księży diakonów wraz z Przełożonym Seminarium. Proboszczem wówczas był świętej pamięci ks. Jan Kalinka, który dołożył starań, aby Stowarzyszenie powstało.

W Stowarzyszeniu działa 20 osób, trzy osoby już nie żyją. W ostatnim czasie zgłosiły się 2 nowe członkinie. Nasze zadania to codzienna modlitwa w intencji WSD i pomoc materialna. Staramy się systematycznie czytać Znak Łaski, który pełni dla nas funkcje informacyjną o Seminarium oraz formacyjną. By pogłębiać nasze życie religijne bierzemy udział w dniach skupienia organizowanych dla członków Stowarzyszenia. Również jesteśmy zaangażowane w organizowaniu jesiennej akcji zbierania płodów rolnych, ofiar pieniężnych i przekazujemy je do WSD.

Z członków Stowarzyszenia i Żywego Różańca powstały dwie „Margaretki” oraz podjęliśmy duchową adopcje poszczególnych kleryków, modląc się, by wytrwali w powołaniu.

Odpowiedzialną za istniejące Parafialne Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Wólce Podleśnej jest pani Barbara Gancarz.

Niezbędne informacje o

stowarzyszeniu przyjaciół WSD w Rzeszowie

 1. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką. Zostało ono zarejestrowane w dniu 23 września 1993r. W Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie, posiada swój statut i osobowość prawną.
 2. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei WSD w Rzeszowie, troska o rozwój powołań kapłańskich oraz niesienie pomocy duchowej przez modlitwę i apostolstwo. Stowarzyszenie świadczy również nieodzowną pomoc materialną, dzięki której rozwija się Seminarium.
 3. Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy: a)mieć ukończone 18 lat życia, b) chcieć opłacać zadeklarowane składki, będące ofiarą na Seminarium, c) wypełnić deklarację i przekazać ją na wskazany adres.
 4. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne; osoby prawne są członkami wspierającymi, działającymi przez swojego przedstawiciela
 5. Członków zwyczajnych i wspierających, na podstawie złożonej deklaracji, przyjmują Oddziały zorganizowane przy Parafiach.
 6. Oddziały inicjuje 10 osobowa grupa Członków. Za radą Księdza Proboszcza Oddział wybiera spośród siebie skarbnika który wyznaczoną przez Duszpasterza niedzielę miesiąca po Mszach świętych; zbiera składki członkowskie.
 7. W każdą niedzielę, w intencji żyjących i zmarłych Członków Stowarzyszenia, odprawiana jest Msza święta w kaplicy seminaryjnej.
 8. Stowarzyszenie stara się o swój rozwój, przez zjednywania nowych Członków.
 9. W celu formacji Członków Stowarzyszenia organizowane są spotkania, rekolekcje, dni skupienia i pielgrzymki.

W naszej Parafii do WSD należą

 1. Drzał Helena
 2. Lech Zofia
 3. Witek Helena
 4. Wolanik Irena
 5. Jakubowska Emilia
 6. Staszowska Maria
 7. Mendrala Stanisława
 8. Cisło Janina
 9. Drzał Danuta
 10. Fabińska Wiesława
 11. Pilińska Jadwiga
 12. Pokrzywa Alicja
 13. Lech Danuta i Józef
 14. Drzał Danuta i Stanisław
 15. Kloc Maria
 16. Lech Teresa
 17. Gancarz Barbara
 18. Czaja Maria
 19. Józefczyk Maria (Pogwizdów)

Oraz śp. Litwin Zofia, Szuberla Anna, Kloc Zdzislaw.

Stowarzyszenie istnieje w blisko 190 parafiach diecezji Rzeszowskiej i należy do niego prawie 4 tyś. Członków.

* * *

Jeśli chcesz przez przynależność do Stowarzyszenia, czynnie uczestniczyć w budzeniu i pielęgnowaniu powołań kapłańskich, zgłoś się do nas. W ten sposób pozytywnie odpowiesz na apel Chrystusa skierowany do wszystkich ochrzczonych „Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (Mt 9,37).

MODLITWA O POWOŁANIA

(Jan Paweł II)

O Jezu, Dobry Pasterzu, przyjmij nasze uwielbienie i pokorne dziękczynienie za powołania, których za sprawą Ducha Świętego nieustannie udzielasz swojemu Kościołowi. Wspomagaj biskupów, kapłanów, misjonarzy i wszystkie osoby konsekrowane. Spraw, niech dają przykład życia prawdziwie ewangelicznego. Udzielaj siły i wytrwałości tym, którzy przygotowują się do świętego posługiwania i życia konsekrowanego.

Pomnażaj liczbę pracowników Ewangelii dla zwiastowania Twojego imienia wszystkim narodom. Otaczaj opieką młodzież naszych rodzin i naszych wspólnot. Udzielaj jej gotowości i wspaniałomyślności do naśladowania Ciebie, który jesteś miłością. Przebacz wahania i niewierność tych, których powołałeś.

Wysłuchaj, o Chryste nasze prośby przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Dziewicy, Twojej Matki i Królowej Apostołów. Niech Ta, która uwierzyła, towarzyszy swoją obecnością i swym przykładem tym, których powołujesz do wyłącznej służby dla Twojego Królestwa. Amen.

Bł. Józefie Sebastianie Pelczarze – módl się za nami.

Bł. Karolino Kózka – módl się za nami.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

W RZESZOWIE

http://www.wsd.rzeszow.pl

ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów

Centrala Instytutu Teologiczno – Pastoralnego: 17 871 24 00

Rektor WSD: 17 871 24 30; 601 734 597

e-mail: rektor@wsd.rzeszow.pl

Dyrektor administracyjny: 17 871 24 31; 605 953 713

e-mail: biuro@wsd.rzeszow.pl

Sekretariat: 17 871 24 29/ fax: 17 871 24 36

e-mail: seminarium@wsd.rzeszow.pl