Miesięczne archiwum Styczeń 2014

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

26/01/2014 Krąg Biblijny

pomnik

III Niedziela Zwykła 26.01.2014

Pierwsze czytanie: Iz 8,23b-9,3

Psalm: Ps 27

Drugie czytanie: 1 Kor 1,10-13.17

Ewangelia: Mt 4,12-23

 „Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.”

Królestwo Boże – to Boże królowanie...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

19/01/2014 Krąg Biblijny

baranek

II NIEDZIELA ZWYKŁA 19.01.2014

Pierwsze czytanie: Iz 49,3.5-6

Psalm: Ps 40

Drugie czytanie: 1 Kor 1,1-3

Ewangelia: J 1,29-34

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”

- takie oto świadectwo daje o Jezusie Jan Chrzciciel...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

12/01/2014 Krąg Biblijny

duch_swiety

 Niedziela Chrztu Pańskiego 12.01.2014

Pierwsze czytanie: Iz 42,1-4.6-7
Psalm: Ps 29
Drugie czytanie: Dz 10,34-38
Ewangelia: Mt 3,13-17

Jezus przychodzi nad Jordan by przyjąć chrzest. Po co? Przecież On nie ma grzechu, nie potrzebuje nawrócenia...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

04/01/2014 Krąg Biblijny

biblia

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim  05.01.2014

Pierwsze czytanie: Syr 24,1-2.8-12
Psalm: Ps 147
Drugie czytanie: Ef 1,3-6.15-18
Ewangelia: J 1,1-18


 „Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
W...

Zobacz więcej!