PZC

logo-Caritas-200

Parafialny Zespół Caritas podejmuje działalność zgodnie ze Statutem Caritas Parafii dla Diecezji Rzeszowskiej.

 Działania Parafialnego Zespołu Caritas:

I. Modlitwa całej wspólnoty parafialnej

* oprawa Liturgii Mszy Św.:

- Światowy Dzień Chorego,

- Droga Krzyżowa

- Wielki Czwartek

- Niedziela Miłosierdzia Bożego

- Modlitwa różańcowa

II. Przygotowywanie i realizacja akcji charytatywnych

* Rozprowadzanie:

- darów przekazanych przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej

- świec „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”

- baranków wielkanocnych

- paschałków

-  „chlebków” na stół wielkanocny  poświęconych w Wielki Czwartek

- cegiełek na wypoczynek wakacyjny

* jałmużna wielkopostna

* przygotowanie i rozprowadzanie stroików podczas kiermaszu wielkanocnego

* zbiórka ofiar w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

* kwesta w Dzień Wszystkich Świętych wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży na parafialnym cmentarzu

* wspieranie finansowe akcji „Św. Mikołaj w domu każdego ubogiego dziecka” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i pomoc w przygotowaniu paczek dla dzieci

* przygotowanie wieńca dożynkowego – udział w dożynkach parafialnych  i diecezjalnych

* opieka nad kaplicą cmentarną i terenem wokół kaplicy

III. Pozyskiwanie  środków finansowych z Urzędu Gminy Trzebownisko na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą  w  zakresie profilaktyki alkoholowej