SKC

kolo_caritas

Szkolne Koło Caritas powstało jako owoc misji parafialnych III Tysiąclecia, które przeżywaliśmy w październiku 2005 r. Członkami Koła są uczniowie klas gimnazjalnych i szkoły podstawowej – katolicy przyjmujący zasady wiary i działalności Kościoła Katolickiego na polu miłosierdzia.

   Wszelkim inicjatywom młodych wolontariuszy patronuje Błogosławiony Jan Paweł II.

   W działalności naszego Koła staramy się łączyć formację z aktywną pracą na rzecz potrzebujących. Dlatego organizujemy liczne akcje zachęcające społeczność szkolną bądź parafialną do postawy ofiarnej miłości względem bliźnich. Są to akcje:

 • I Ty możesz pomóc potrzebującym /kwesta organizowana w Tygodniu Miłosierdzia

 • Kwesta na cmentarzu w Dniu Wszystkich Świętych /we współpracy z PZC i KSM, w celu pozyskania funduszy na prezenty mikołajkowe,

 • Każdy może św. Mikołajem być kwesta,

 • Finał akcji listopadowej Święty Mikołaj w domu każdego ubogiego dziecka

 • Serce na dłoni – akcja mająca na celu pozyskanie funduszy na pomoc uczniom  naszej szkoły, których stan zdrowia wymaga specjalistycznego leczenia

 • Walentynki ze św. Walentym – propagowanie święta w odniesieniu do chrześcijańskiej Caritas, jako daru człowieka dla człowieka,

 • Jałmużna Wielkopostna – włączenie się w przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji Caritas na terenie naszej szkoły,

 • Piernikowa Pisanka – akcja, której celem jest przygotowanie okolicznościowych ciastek do koszyczka wielkanocnego,

 • Zapal znicz dla Jana Pawła II – włączenie się w akcję ogólnopolskiej Caritas organizowaną przed I rocznicą śmierci JPII,

 • Kiermasze: Bożonarodzeniowy i Wielkanocny – udział w imprezie organizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich.

  W ramach spotkań formacyjnych poruszamy tematy zawarte w Materiałach Formacyjnych SKC, poznajemy nauczanie bł. Jana Pawła II, rozważamy Słowo Boże.

  Nasza działalność nie ogranicza się tylko do terenu szkoły, ale aktywnie włączamy się w życie wspólnoty parafialnej, głównie poprzez :

 • przygotowanie śpiewu, Liturgii Słowa, procesji z darami na  Msze św. (w Dniu Papieskim, z okazji Dnia Chorego, w Niedzielę Miłosierdzia, dziękczynienie za kolejny rok pracy grup duszpasterskich) oraz podczas różnych uroczystości szkolnych i parafialnych,

 • adoracji Pana Jezusa w ciemnicy w Wielki Czwartek,

 • przygotowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej,

 • przewodniczenie modlitwie różańcowej,

 • udział w  procesji Bożego Ciała nosząc figurę Serca Pana Jezusa,

Aktywnie włączyliśmy się w organizację Festynu Jadwiżańskiego  podczas 25 – lecia Parafii.

    Corocznie przygotowujemy montaże słowno – muzyczne  z okazji Dnia Papieskiego, Dnia Wigilijnego, które prezentowane są  w szkole i  w kościele. Staramy się dobierać je tematycznie do hasła roku liturgicznego.

    W realizacji określonych celów i zadań współpracujemy z grupami duszpasterskimi działającymi w naszej Parafii: Parafialnym Zespołem Caritas, Oazą, Scholą, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Kółkiem Misyjnym.

      Owocem takiej współpracy podjętej z Parafialnym Oddziałem KSM było czuwanie „Przez krzyż do radości Zmartwychwstania” przygotowane z okazji II rocznicy śmierci Jana Pawła II. Relację z tego wydarzenia możemy przeczytać w 17 numerze „Niedzieli” z dnia 29 kwietnia 2007r.

Wynikiem współpracy wszystkich dziecięcych i młodzieżowych grup duszpasterskich są:

 • spotkanie opłatkowe,

 • coroczny Parafialny Dzień Wspólnoty na zakończenie roku szkolnego – połączony z Mszą św. dziękczynną za kolejny rok pracy i formacji, po której następuje wspólna agapa i czas na zabawy, konkursy,

 • spotkanie z siostrą Robertą misjonarką z Kongo.

Strony: 1 2