Schola

Korzenie muzyki liturgicznej sięgają czasów starotestamentalnych, a słowo „śpiewać”, wraz ze słowami pokrewnymi, jest jednym z najczęściej używanych słów w Biblii. Naród wybrany śpiewał po cudownym przejściu przez Morze Czerwone. Izraelici wyśpiewywali pieśni chwały i psalmy na cześć Boga Jahwe za cudowne ocalenie i opiekę. Przedłużeniem starotestamentalnego śpiewu Izraela jest śpiew chrześcijan, dziękujących Bogu aż do końca czasów za wyzwolenie przez Chrystusa z niewoli grzechu i śmierci.

Śpiew i muzyka kościelna powstały jako dar Ducha Świętego, w którym przejawia się wiara, uwielbienie i miłość Kościoła. Nasz śpiew w scholi parafialnej również wynika z miłości do Boga i Kościoła. Spotykamy się na próbach 2 razy w tygodniu a jeśli zbliża się ważne święto to częściej. W każdą niedziele i święto na sumie śpiewem włączamy się czynnie w liturgie.

Opiekunem naszym jest pan Eugeniusz Koszarski. Swój entuzjazm i miłość do śpiewu oraz muzyki kościelnej przelewa w nasze serca. Dlatego nasza schola jest tak liczna, należy do niej ponad 50 dziewcząt. Pan Eugeniusz ciągle troszczy się byśmy poszerzały repertuar ucząc się nowych pieśni.

Uroczyste przyjęcie do scholi nowych kandydatek następuje we wspomnienie św. Cecylii.