Miesięczne archiwum Maj 2013

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

25/05/2013 Krąg Biblijny

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

26.05.2013

Prz 8,22-31
Ps 8
Rz 5,1-5
Ewangelia: J 16,12-15

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków.  Amen.

 

Wielki, Święty i Niepojęty Bóg pochylił się nad swoim dziełem – człowiekiem, by go urato...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

19/05/2013 Krąg Biblijny

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Niedziela (19.05.2013)
Pierwsze czytanie: Dz 2,1–11
Psalm: Ps 104
Drugie czytanie: 1 Kor 12,3b–7.12–13

Ewangelia: J 20,19–23

Duch Święty zstępując na Apostołów dopełnił dzieła zbawienia. Buduje Kościół, daje swoje dary i przemienia serca uczniów...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

12/05/2013 Krąg Biblijny

rece

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Dz 1,1-11

Ps 47(46), 2-3.6-7.8-9

Ef 1,17-23

Ewangelia;   Łk 24,46-53

„Pan wśród radości

wstępuje do nieba.”

Ewangelia to Dobra Nowina o zbawieniu każdego człowieka, głoszona z pokolenia na pokolenie całemu światu – tak jak chciał tego Jezus...

Zobacz więcej!

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

04/05/2013 Krąg Biblijny

medytacja-6

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (05.05.2013)

Dz 15, 1-2. 22-29

Ps 67 (66), 2-3. 5-8

Ap 21, 10-14. 22-23

Ewangelia: J 14, 23-29

 „Pokój mój daję wam!”

Jezus przygotowuje uczniów na swoje odejście. Mówi o sprawach najważniejszych.

Mówi o MIŁOŚCI, która jest warunkiem wiernego życia według Jeg...

Zobacz więcej!