Stowarzyszenie Jadwiżanie

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin „JADWIŻANIE”

Dane ogólne:

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin „JADWIŻANIE”

Siedziba organizacji: Wólka Podleśna 334, 36-002 Jasionka

Status: Stowarzyszenie

Data rejestracji w KRS: 17.02.2009

Data wpisu do KRS: 04.11.2009

Numer KRS: 0000323701

Regon: 180417499

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

1. Kowal Małgorzata, zam. Wólka Podleśna 396c   36–002 Jasionka – Prezes
2. Radosław Sworszt, zam.  Wólka Podleśna  36- 002 Jasionka – Wiceprezes
3. Danuta Płoch, zam. Wólka Podleśna  438/6   36- 002 Jasionka – Skarbnik
4. Renata Jakubowska, zam. Wólka Podleśna 147  36-002 Jasionka – Członek Zarządu
5. Mariusz Staszowski, zam. Wólka Podleśna180    36-002 Jasionka – Członek Zarządu

 

Główny cel statutowy:

Poprawa warunków i jakości życia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin na terenie Gminy Trzebownisko poprzez działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych oraz gospodarczych społeczności lokalnej.

 W okresie  od 2009 do 2013 działalność statutowa Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin „JADWIŻANIE” była realizowana w szczególności poprzez następujące wyodrębnione działania:

Organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć pozalekcyjnych zaspokajających różne potrzeby dzieci, młodzieży oraz ich rodzin;

Parafialne Koło szachowe „JADWIŻANIE”

W grudniu 2011 roku Stowarzyszenie utworzyło Parafialne Koło Szachowe „JADWIŻANIE” i zorganizowało zajęcia szachowe cyklicznie raz w tygodniu w Domu Ludowym.  Koło zrzesza dzieci i młodzież. Naukę gry w szachy prowadzą wolontariusze z miejscowości Wólka Podleśna: Panowie: Jerzy Michno, Stanisław Lech, Wiesław Śnieżek. W zajęciach biorą również udział  rodzice małych uczestników.

 

Strony: 1 2 3 4