Dzienne archiwum 07/07/2013

PORUSZENI SŁOWEM BOŻYM – Medytacja niedzielna

07/07/2013 Krąg Biblijny

XIV Niedziela Zwykła 07.07.2013

Czytania:
Pierwsze czytanie: Iz 66,10-14c
Psalm: Ps 66
Drugie czytanie: Ga 6,14-18
Ewangelia: Łk 10,1-12.17-20

„CIESZCIE SIĘ, ŻE WASZE IMIONA ZAPISANE SĄ W NIEBIE.”

Jezus przyszedł na świat, aby nas pojednać z Ojcem...

Zobacz więcej!