Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 04.04.2021 r.

03/04/2021 Ogłoszenia parafialne

Drodzy Parafianie!

Wielkanoc jest świętem nowego stworzenia. Jezus zmartwychwstał i już nie umiera. Otworzył bramy do nowego życia, w którym nie ma już choroby ani śmierci. Wprowadził człowieka w samego Boga. Benedykt XVI

W tę wyjątkową Wielka Noc, gdy wpatrujemy się w Jezusa Chrystusa Zm...

Zobacz więcej!

Odpowiedzialność za siebie i innych

01/04/2021 Ogłoszenia parafialne

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 25 marca br., które od 27 marca (sobota), ograniczyły ilość osób mogących jednocześnie przebywać na nabożeństwach w kościele do 1 osoby na 20 m2, zachęcam wszystkich do codziennej modlitwy w rodzinach  i uczestniczenia w niedzieln...

Zobacz więcej!

Rodzinne obrzędy Triduum Paschalnego

01/04/2021 Ogłoszenia parafialne

W związku z ograniczeniami związanymi z udziałem wiernych w nabożeństwach zachęcamy do modlitwy indywidualnej i rodzinnej w domach. Pomocą w duchowym przeżyciu Wielkiego Tygodnia może służyć zbiór obrzędów liturgicznych pt...

Zobacz więcej!

„Pasja Jezusa…” – zapis rekolekcji w Domu Diecezjalnym Tabor

01/04/2021 Ogłoszenia parafialne

Od 26 do 28 marca 2021 r. w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie odbyły się rekolekcje wielkopostne pt. „Pasja Jezusa według czterech Ewangelistów” zorganizowane w ramach „Szkoły Dabar”. Homilie i konferencje wygłosili: ks. Tomasz Bąk i ks. Adam Kubiś, bibliści z diecezji rzeszowskiej...

Zobacz więcej!

Wielki Tydzień dzień po dniu – poradnik

29/03/2021 Ogłoszenia parafialne

W załączniku można znaleźć w jaki sposób dobrze przeżyć Wielki Tydzień

https://diecezja.rzeszow.pl/wielki-tydzien-dzien-po-dniu-poradnik/

Zobacz więcej!

Niedziela Męki Pańskiej 28.03.2021 r.

27/03/2021 Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie!

/do użytku wewnętrznego parafii/

W związku z narastającą III falą epidemii COVID 19, w myśl zaleceń Kurii Diecezjalnej chciałbym przypomnieć, że:

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 25 marca br...

Zobacz więcej!