XXIX Niedziela Zwykła 18.10.2020 r.

17/10/2020 Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie!

/do użytku wewnętrznego parafii/

 

1. Władze państwowe od soboty 17 października br. wprowadziły obostrzenia związane z ilością osób mogących uczestniczyć jednocześnie w kościele w czasie nabożeństwa, w liczbie 1 osoba na 7 metrów kwadratowych.

W naszym kościele w czasie nabożeństw będzie mogło uczestniczyć do 80 osób, na zewnątrz świątyni liczba uczestników nie jest ograniczona. Wszystkich obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, i zachowanie 1,5 metrowego odstępu  – proszę o dostosowanie się do tych przepisów.

            W związku z tymi obostrzeniami w naszym kościele od 17 października, sobotnia wieczorna  Msza św. będzie sprawowana z formularza niedzielnego i wszyscy którzy będą w niej uczestniczyć, zadość czynią obowiązkowi uczestniczenia w niedzielnej eucharystii – zachęcam do skorzystania z tej możliwości.

2. W dzisiejszą niedzielę, obchodzimy 94. Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będący dniem solidarności w modlitwie i pomocy materialnej misjom. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. Odbędzie się on pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”. Tak właśnie papież Franciszek zatytułował tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Misyjny. – pamiętajmy w naszej modlitwie o misjonarzach a w szczególności o Siostrze Robercie i o. Leszku.

3. W tygodniu wspominamy:

- wtorek – św. Jana Kantego

- czwartek – św. Jana Pawła II

4. Różaniec codziennie po Mszy św. – zapraszam do uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych.

W niedzielę różaniec po każdej Mszy św.

5. Msze św. w tygodniu: 17.00; niedziela – 7.30, 10.30, 16.00

6 Pod chórem są kartki wypominkowe – można na nich zapisywać swoich bliskich zmarłych za których będziemy się modlić w listopadzie.

 7.

Intencje Mszalne:

Poniedziałek – 17.00

(1) Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Jadwigi i Jana w 30 rocznicę ślubu – od dzieci

(2) Gr. + Wojciech Gunia – od siostry Elżbiety z synem – poza parafią

(3) + Wojciech Gunia – od wujka Henryka z żoną i dziećmi – poza parafią

Wtorek – 17.00

(1) + Julia Drzał (5 rocznica śmierci)

(2) Gr. + Wojciech Gunia – od brata Aleksandra z rodziną  – poza parafią

(3) + Wojciech Gunia – od rodziny Buk z Łukawca – poza parafią

Środa –  17.00

(1) Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Magdaleny i Bartłomieja w 10 rocznicę ślubu

(2) Gr. + Wojciech Gunia – od brata Aleksandra z rodziną – poza parafią

(3) + Wojciech Gunia – od wujka Władysława z rodzina z Łukawca – poza parafią

Czwartek – 17.00

(1) + Marian Wilk

(2) + Paweł Wilczak (30 dzień po śmierci) – poza parafią

(3) Gr. + Wojciech Gunia – od rodziny Gancarz i Jakubowscy – poza parafią

Piątek 17.00

(1) Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Marcina w 40 urodziny – od żony i dzieci

(2) Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Ewy Marszałek w 70 urodziny

(3) Gr. + Wojciech Gunia – od Zakładu Pogrzebowego Haron – poza parafią

Sobota – 17.00

(1) + Grażyna (20 rocznica śmierci) i Edward, i zmarli z rodziny Pachowicz

(2) Gr. + Wojciech Gunia – od sąsiadów: Pawła i Damiana – poza parafią

(3) + Wojciech Gunia – od wujka Władysława z rodzina z Łukawca – poza parafią

Niedziela

7.30: (1) ++ Józefa i Józef Nawojscy

(2) Gr. + Wojciech Gunia – od sąsiadów: Pawła i Damiana – poza parafią

(3) + Wojciech Gunia – od  rodziny Haas i Kula – poza parafią

10.30: ++ Janina i Tadeusz Bielenda

16.00: Za Parafian

 

 

Informacje diecezjalne

 

W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować:

 1. Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać    w danej świątyni.
 2. Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.
 3. Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.
 4. Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.
 5. Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie            z wiernymi).
 6. Księża Proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej       z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.

Korzystając z okazji zbliżającego się liturgicznego święta św. Łukasza Ewangelisty, Ksiądz Biskup poleca   w modlitwie opiece tego świętego Patrona wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Otacza także modlitwą i duchowym wsparciem wszystkich chorych i cierpiących. Wzywając orędownictwa naszej Matki i Królowej oraz wstawiennictwa naszych świętych Patronów, udziela wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1829)  należy przestrzegać następujących zasad:

 1. W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.).
 2. W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej.
 3. W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult).
 4. Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.
 5. Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.
 1. Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska) należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących ilości osób w kościele.